Kuukausittainen arkisto: heinäkuu 2013

Viranomaiset kampittavat turhaan maalämpökaivoja

Suomen ja Ruotsin viranomaisten suhtautuminen maalämmön hyödyntämiseen edustaa kahta ääripäätä. Kun geoenergia nähdään Ruotsissa kaikkein ympäristöystävällisimpänä energiamuotona, Suomessa ympäristöviranomaiset pyrkivät rajoittamaan sen käyttöä – ilman pitäviä perusteita.

 

Vielä muutama vuosi sitten lämpökaivojen poraaminen oli Suomessa käytännössä vapaata. Nyt kaupungit myöntävät lupia vaihtelevilla hinnoilla ja hyvin vaihtelevin lupamenettelyin. Porauksen luvanvaraisuus on periaatteessa selkeyttänyt kenttää, mutta samalla se on asettanut asukkaat kohtuuttoman eriarvoiseen asemaan, sillä maalämmön hyödyntämistä säätävät yksittäiset virkamiehet omien näkemystensä mukaan.

Kaupungit puolustavat kaukolämpömonopolejaan

Tietyt kaupungit eivät myöntäneet lupia niille alueille, joilla ne halusivat asukkaiden liittyvän kaukolämpömonopoliin. Oikeudessa hävitty ennakkotapaus sai virkamiehet taipumaan, mutta kaupungit voivat silti yhä puolustaa monopolejaan luvan hinnalla ja hankalilla hakemuskäytännöillä.

Nyt jarrutukseen ovat lähteneet myös ely-keskukset, jotka käytännössä puolustavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Keskukset sanovat haluavansa suojella pohjavesialueita. Onhan teoriassa mahdollista, että maalämpökaivo alkaa vuotaa ja kiertonestettä joutuu luontoon.

Kanta ilmentää huonoa asioiden suuruusluokkien ymmärtämistä.

Pakkaskestävyys bioetanolilla

Omakotitalon tarvitsemassa maalämmön keruupiirissä on vettä, jonka pakkaskestävyys on varmistettu muutamalla kymmenellä litralla bioetanolia. Etanoli laimenee erittäin tehokkaasti veteen, eikä se ole myrkyllistä. Mukana on usein myös hieman korroosionestoainetta, mutta se ei ole välttämätöntä ja voidaan arassa maaperässä jättää pois.

Jos pohjavesialueella on yksikin vilkkaammin liikennöity tie, sillä ajava liikenne ruiskuttaa tienpenkoille vuosittain satoja litroja tuulilasinpesunesteitä, jotka valuvat maaperään. Niissä käytetään etanolin ohella isopropanolia, metanolia ja erilaisia, likaa ja pikeä irrottavia kemikaaleja.

Tämän pitäisi olla asioista päättävien viranomaisten tiedossa, ja sen pitäisi antaa heille kyky nähdä asiat oikeissa mittakaavoissa.

Linkki alkuperäiseen tekstiin talouselämän sivulla:

http://www.talouselama.fi/Tebatti/puheenvuoro/viranomaiset+kampittavat+turhaan+maalampokaivoja/a2173574#commentsList